Category: Kreativnost na delu/Kreativiteti në vepër

Këshilltari i PVD-së Rinor Krasniqi akuzon Shqiprimin Arifi për mashtrimin e qytetarëve: “Populli i ndëshkon Rrencakt!”

Përmes një postimi në facebook, këshilltari komunal në Preshevë, Rinor Krasniqi, e ka akuzuar kryetarin Shqiprim Arifi, për mashtrimin e preshevarëve “se do...

Amir Morina nxënës i klasës së III-të me talent të jashtëzakonshëm për pikturimim e personazheve të animuara (FOTO)

Amir Morina është nxënës i klasës së III-të të shkollës fillore “Naim Frashëri” të Bujanocit. Amiri, posedon talent tëbjashtëzakonshëm në...

Tringa Sadiki me pasion të veçantë në pikturimin e vazove (FOTO)

Tringa Sadiku nxënëse e klasës së tretë të shkollës fillore “Naim Frashëri”, në Bujanoc, ka një pasion të veçantë për pikturën. Tringa me...

Blin Gashi sjell piktura të bukura nga natyra (FOTO)

Blin Gashi nxënës i klasës së III-të të shkollës fillore “Naim Frashëri” në Bujanoc dallohet nga bashkëmoshatarët etij për dashurinë e madhe për...

Dion Aliu nëpërmjet pikturave tregon dashurinë për stinën e verës

Dion Aliu nxënës i shkolles fillore ‘Naim Frashëri’ në Bujanoc, dallohet për dashurinë e stinës së verës. Dioni, ketë dashuri, e sjell nëpërmjet punimeve...

Enes Beqiri i klasës së III-të, sjell pejsazhe të bukura të natyrës (FOTO)

Enes Beqiri është nxënës i shkëlqyer i klasës së III-të të shkollës fillore ‘Naim Frashëri’ në Bujanoc. Enesi, nëpërmjet punimeve shpreh dashurinë...

Rina Pajaziti dallohet si nxënëse me veprat e saja artistike

Rina Pajaziti  nxënse e klasës VII,  e dalluar nga profesori i artit e cila është pjesë e shumë aktive në lëndën e artit me veprat e saja të veçanta dhe të...

Sumeja Avdiji po krijon vepra artistike të dalluara nga të tjerët

Sumeja Avdiji  nxënse e klasës VII-3 e talentuar në artin figurativ sidomos në pjesën e vizatimit me laps dhe ato vizatimin e vazove, gotave  dhe oriendive...

Arta Zairi përmes pikturës tregon idetë për artin figurativ (FOTO)

Arta Zairi nxënse e klasës VII-2 të Tërnocit,  është nxënse tejet e talentuar në artin figurativ  dhe dallohet me formën e saj të pikturiminit  me laps...

Shaban Kasumi me vizatime ‘abstrakte’ dallon nga bashkëmoshatarët

Shaban Kasumi  nxënës i shkollës fillore të Tërnocit. Është i dalluar si nxënës nga profesori i Artit  Figurativ për punimet e tij Abstrakte bardh e zi...